Deplacementpumpar

En deplacementpump, även kallad förträngningspump är en kategori pumpar vilka ger ett visst flöde per varv eller per slag. Deplacementpumpens flöde påverkas relativt lite av systemets mottryck, men alla pumpar har dock ett internt återläckage vilket innebär minskat flöde vid ökat mottryck. Hur stort detta återläckage är beror på pumpens design, vätskans viskositet och det mottryck pumpen ska hantera. Vanligt förekommande deplacementpumpar är excenterskruvpumpar, skruvpumpar, kolvpumpar, membranpumpar, kugghjulspumpar, lobrotorpumpar och slangpumpar.

Handlar din applikation om dosering eller transport? Är det en tunn vätska eller en viskös? Slitande eller smörjande? Är flödet stort eller litet?