Netzsch-Tornado-T2_1

Netzsch Tornado T2

Netzsch Tornado lobrotorpump, modell T2 är en kompakt, ventillös, smörjfri och självsugande deplacementpump. Den är användbar för nästan alla pumpmedier inom ett vitt spektrum av industriella applikationer, inklusive dosering.

 

Kontakta oss

 

PUMPEN KAN MED FÖRDEL ANVÄNDAS FÖR MEDIER MED FÖLJANDE EGENSKAPER

 • Slitande, korrosiva och fibrösa
 • Innehållande partiklar (upp till 70 mm)
 • Låga till höga viskositeter
 • Skjuvkänsliga
 • Icke smörjande och smörjande
 • Modell T2 kan erhållas för flöden upp till 1000 m3/h och för tryck upp till 10 bar.

UTMÄRKANDE SÄRDRAG
Netzsch Tornado T2 kännetecknas av följande:

Integrerad asynkronmotor

 • Ingen bottenplatta/ ingen uppriktning
 • Kompakt design
 • Lagerhus
  • Ingen växellåda, fett eller olja
  • Livstidssmorda slutna lager
 • Servicevänlig
  • Kan servas på plats utan att rörsystemet behöver demonteras
  • Full åtkomst av lober, liners och tätningar från frontlocket
 • Dubbeltandad kamrem
  • Ingen växellåda, fett eller olja
  • Tyst gång, låg värmealstring
 • Lika lite pulsationer som fyrlobig pump men klarar ändå större partiklar

Stabilitet – Det bästa underhållet är inget underhåll

I TORNADO® T2 har Netzsch fulländat lobrotorpumpen genom att bygga in sin beprövade och testade kärnkompetens i utförande och tillverkning av optimalt fungerande gummielement i samverkan med metall-komponenter.

Under hela pumpcykeln är endast elastomerer och metall i kontakt med varandra. Ytkontakt mellan elastomerer-elastomer är helt eliminerad då detta ger ökat slitage och alstrar värme. Genom att dessutom använda högkvalitativa, livstidstätade och lasteffektiva lager, liksom kamremsdrift behövs ingen smörjning, vilket resulterar i lång livslängd och en i det närmaste underhållsfri pump.

MATERIAL- OCH KOMPONENTVAL
TORNADO® T2 kan erhållas helt i metall, med metaller som erbjuder högre grad av renlighet, bättre korrosions- och slitförmåga vid driftsfall där sådana material erford-ras, särskilt inom lågsanitets-, hygieniska och kemiska marknadssektorer

Plastisk deformation och värmealstring minimeras genom att upprätthålla en jämn elastomerisk vägg-tjocklek inuti pumphuset. Materialval, lagerval och placering av tätningar kombineras för att minimera de negativa effekterna av måttförändringar i pumphusgeo-metrin, orsakade av temperaturändringar. Rotorernas design och geometri garanterar hög hållfasthet. Genom att rotorinfästning och drivsystem ligger utanför pump-huset kan rotorernas front- och baksidor göras helt plana utan dödutrymmen där fibröst material kan an-samlas och sedimentera. Utformningen av de meka-niska tätningarna och dessas placering eliminerar död-utrymmen och tillåter pumpmediet att fritt och jämnt strömma runt tätningsytorna för att minimera risken för partikelansamling.

KOMPAKT UTFÖRANDE
Mindre inbyggnadsmått och det innovativa utförandet att förena den smörjfria kamremsdriften med rotor-synkroniseringen innebär mindre utrymmesbehov både för installation och underhåll på plats.

TILLFÖRLITLIG DRIFT
Den beprövade metoden att fysiskt skilja pumphus och lagerhus från varandra garanterar absolut säkerhet under drift.

ENKELT UNDERHÅLL
Det innovativa utförandet av TORNADO® T2 medger snabb åtkomst till pumphuset, liksom sug- och tryckanslutningar, genom att enkelt demontera pump-huslocket. Detta innebär en förbättrad tillgänglighet för inspektion, rengöring, service och utbyte av kompo-nenter.
Fördelarna med kamremsdrift är noggrann synkronisering av rotorerna och eliminering av växellåda och olje-/fettsmörjning, lägre värmeförluster samt tystare gång.

SERVICEVÄNLIG
”Full service på plats” istället för ”Underhåll på plats”.
Att serva en lobrotorpump har aldrig varit enklare och görs med T2 helt utan att behöva använda specialverktyg. Endast tre olika blocknycklar behövs. Rotorerna kan demonteras mycket snabbt och enkelt, eftersom de inte är bultade eller fastkilade på axlarna inuti pump-huset, utan fastsatta med – icke vätskeberörda – koniska låsanordningar belägna utanför pumphuset. Rotorgeometrin innebär att rotorerna kan monteras och demonteras oberoende av varandra. Det finns inga kilar som kräver något särskilt rotorläge, vilket innebär snab-bare, renare och lättare demontering/montering. Rotor-synkroniseringen görs med en inställningsanordning integrerad på pumphuslocket.
Genom fördelarna med dessa särdrag har servicetiden för TORNADO® T2 reducerats till betydligt mindre än hälften av den tid det tar att serva en konventionell lobrotorpump.
De förmonterade mekaniska patrontätningarna placeras direkt i rotorerna och monteras på axlarna som en en-het. Ett flertal mekaniska tätningar kan väljas utan specialanpassning.

PROCESSOPTIMERING
Det banbrytande NETZSCH PRS-systemet (Pulsation Reduction System) garanterar en nästan pulsationsfri pumpning, vilket är en fördel i många driftsfall. Även vid användning av tvålobiga rotorer, med bättre partikel-kapacitet och enklare underhåll, så erbjuder PRS-systemet ett nästan pulsationsfritt flöde, vilket över-träffar karaktäristiken för mer komplexa flerlobiga rotorer.
Utförande och orientering av pumphus och mekaniska tätningar eliminerar områden där pumpmedium kan ansamlas och sedimentera, vilket förenklar rengöring, antingen manuellt eller med CIP.