Specialutrustning

När det gäller blåsmaskiner och kompressorer så har vi tre olika fabrikat: Sundyne, Howden och Next Turbo. Applikationen styr vilket som är den bästa lösningen. Är det krav på API-standard? Handlar det om att syresätta en bassäng på ett avloppsreningsverk? Ska ni transportera fast material?

Z&I marknadsför Lutz fatpumpar. Pumpar som anpassas efter varje applikation. Ska man tömma IBC, fat eller dunkar så anpassar vi nedsticksdjupet efter det. Materialen i pumprören anpassas efter aktuell vätska men vanligast är PP, PVDF, SS316.
Lutz tillverkar även pumpar avsedda för viskösa, trögflytande vätskor. Finns det hygienkrav så har vi modeller för det liksom vi kan leverera ATEX-klassad utrustning för brandfarlig miljö.

Kvarnar & Maceratorer används för att få ner storleken på fast material. Kan handla om att göra en vätska pumpbar, motverka igensättning osv. Kvarnarna vi marknadsför är av fabrikat Franklin Miller med produktnamn som Taskmaster, Super Shredder, Dimminutor & Delumper. Maceratorerna tillverkas av Netzsch och går under produktnamnet M-Ovas.