Lutz-B200_1

Lutz B200

Kompakt lösning för tömning av behållare. Denna mycket kompakta pump är ett attraktivt alternativ när behållare staplas ovanpå varandra. Lutz B200 kan anslutas direkt till bottenventilen. I dessa fall är åtkomst ovanifrån inte möjlig, men IBC-tankens bottendränering kan användas. För detta ändamål ansluts den nya Lutz B200-pumpen direkt till bottenventilen.

 

Kontakta oss

 

HÖG PRESTANDA
Den hydrauliska prestandan är mycket högre jämfört med ett hydrostatiskt utlopp. I samverkan med slang och munstycke, medger denna pump en kontrollerad fyllning och kan även arbeta mot en stängd ventil.

EGENSKAPER
Centrifugalpump med axiellt pumphjul i kompakt utförande, mindre utrymmeskrävande.
Direktansluten till IBC-tankens bottenventil medstandard anslutningsmutter (S60x6).
Varierande drivsätt (olika universal- och trycklufts-drivna motorer). Enkel demontering, tvådelad pump med klämförband enligt DIN 32676.
Ingen sugslang erfordras, vilket påtagligt minskar produktspill vid urkoppling. Explosionsskyddat utförande för Ex-zon 1 och 2, inklusive backventil.
Påtagligt bättre hydraulisk prestanda jämfört med hydrostatiskt utlopp. Drift mot stängd ventil möjligt.

  • Tunnflytande mineraloljeprodukter
  • Emulsioner
  • Lösningsmedel
  • Vattenlösningar
  • Syror och alkalier
  • Vegetabiliska oljor
  • Rengörings- och kosmetiska produkter
  • Desinfektionsmedel