Papper och cellulosa

Zander Ingeström är sedan många år en ledande leverantör av produkter och lösningar för den svenska pappers- och cellulosaindustrin.

Hos oss finner du den optimala lösningen för din produktion. Säker och effektiv drift, minimalt och enkelt underhåll, lång livslängd och minimal energiförbrukning är några av våra ledord.