Service

Vi hjälper dig hålla produktionen igång.

Service - med garanti

Z&I har serviceverkstad i huset och våra servicetekniker byter ut delar, renoverar och underhåller pumpar och elpannor åt dig. Förebyggande underhåll är billigare än akut service och din investering ska ge gott utbyte under många år. Det är det värt.

Din utrustning ska göra ett bra jobb under många år. Många av våra kunder har upptäckt att ett årligen återkommande servicebesök minskar risken för dyra haverier. Med regelbunden översyn av anläggningen minimerar du risken för driftavbrott och skapar förutsättningar för en lång livslängd för din utrustning.

Snabb service från resande Zetatekniker

Våra tekniker är ofta på resande fot och hjälper dig på plats vid akuta driftsstörningar. Kunder på längre avstånd kan få hjälp av lokala serviceverkstäder som vi samarbetar med.

Förebygg driftstörningar

Din investering ska ge gott utbyte under många år. Regelbunden översyn av anläggningen minimerar risken för driftsavbrott och skapar förutsättningar för en lång livslängd för din pump.

Utbildning ökar tryggheten

Vi hjälper gärna till med er utbildning, antingen genom att hålla skola hos er eller hos oss. Det finns också möjlighet att följa med på kurs hos vår leverantör. Nyttja vår pumpservice för ett långt och lönsamt liv för din pump.

Kontroll redan från start

För att din pump ska få ett långt och lönsamt liv bör underhållet börja direkt efter leverans med kontroll av att pumpen är korrekt installerad, ordentligt uppriktad och att den fungerar som det var tänkt. Vi erbjuder sådan kontroll och kan samtidigt ge förslag på lämpligt reservdelslager.

Vi hjälper dig på plats

Vare sig du gör servicejobbet själv, eller låter oss sköta det, är det en vettig investering i det viktiga underhållet. Våra tekniker är ofta på resande fot och hjälper dig på plats vid akuta driftstörningar. Skulle vi vara fullbokade tar vi hjälp av lokala serviceverkstäder som vi samarbetar med. Det är god ekonomi att ha de vanligaste reservdelarna till hands, så vi rådgör gärna med dig om hur ditt lager skall se ut. Vi lagerför 1500 delar på våra lagerhyllor i Täby och resten tar vi snabbt hem. Vi tar emot dina beställningar och ser till att varje order blir snabbt och rätt behandlad.

Vi utbildar dig gärna

Vi skräddarsyr utbildning efter dina behov, antingen genom att hålla skola hos er, oss eller våra leverantörer. Redan vid första servicetillfället är det tryggt att verkligen lära sig av experterna, allt för att du ska få en så lönsam driftsekonomi som möjligt. För att en pump ska få ett långt och lönsamt liv bör underhållet börja direkt efter leverans med kontroll av att pumpen är korrekt installerad, ordentligt uppriktad och att den fungerar som det var tänkt. Vi erbjuder sådan kontroll och hjälper även till med uppstart av utrustningen. En pump som är rätt inställd sparar pengar.

Utnyttja vår pumpservice

  • Service i vår verkstad eller hos dig
  • Förebyggande underhåll
  • Kundanpassad utbildning
  • Uppriktning samt driftsättning vid nyinstallation
  • Optimering av reservdelslager

Regelbunden service är en klok investering

En regelbunden översyn av anläggningen minimerar risken för driftavbrott och onödiga kostnader. I samband med leverans och installation, kan vi erbjuda det som är grunden till ett gott underhåll: Utbildning av er personal, förslag på lämpligt reservdelslager och avtal om regelbunden service. Mindre pumpar tar vi hand om i vår serviceanläggning i Täby. Större pumpar kräver service på plats

Vi kan din elpanna

Originalhandlingar till våra Zeta-pannor finns dokumenterade hos oss sedan 1930-talet. Du kan med andra ord tryggt låta oss hjälpa till med reservdelar och service till din anläggning.

Vi gör bland annat

  • Isolator- och elektrodbyte
  • Byte av tätningsdetaljer
  • Underhåll samt uppgradering av styrsystem
  • Driftsättning och utbildning

Avtal om service

Om elpanne- eller pumpanläggningen är en viktig del i din produktion krävs snabba insatser vid driftavbrott. Ett telefonsamtal med våra tekniker kan lösa många problem och vid akuta driftstörningar kommer vi så fort vi kan. Vi använder och levererar endast originalreservdelar med garanti. Regelbunden service, översyn och underhåll ger självklart bästa driftsekonomi. Ett servicekontrakt är en god ide. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Hampus Sjögren
Hampus Sjögren
Servicetekniker
Mattias Stawbrink
Mattias Stawbrink
Service- och kundservicechef