Högtrycksteknik

Högtrycksteknik består av flera tillverkare och produkter.

Hammelmann är kolvpumpen och hjärtat i denna portfölj. Den byggs i flera storlekar och med 3, 5 eller 7 cylindrar för att anpassas efter applikationen. Hammelmanns kolvpump levererar vi monterad med elmotor till industrin där stålverk tillhör största kundtypen. Till entreprenör som jobbar inom sanering, rengöring, demolering är det oftast dieseldrivna aggregat monterad på släp eller i containrar. Tillbehören är många men vanligt förekommande är rotordysor & tankrengörare.