Netzsch

Netzsch är världens i särklass största och mest välkända tillverkare av excenterskruvpumpar. Utöver denna pumptyp levererar Netzsch  även lobrotor- samt trespindelpumpar.

Till leverantörens hemsida