NEMO-NM-Mini_1

NEMO NM-Mini

Excenterskruvpumpen NEMO NM-mini är en förträngningspump avsedd för viskösa och slitande vätskor, eller vätskor som innehåller mindre fasta partiklar. Pumpen är i det närmaste pulsationsfri och behandlar den pumpade vätskan mycket skonsamt. NM-pumpen är närmast okänslig för tryck och viskositetsvariationer, varför den med fördel kan användas för dosering, även vid högviskösa medier.

 

Kontakta oss

 

UTFÖRANDE
Pumpen levereras som standard i kortkopplat utförande, d.v.s. flänsad direkt på elmotorn för att minimera inbyggnads-längden, men kan även erhållas med eget lagerhus.

Den normala suganslutningen sitter så långt bak som möjligt för att få ett minimalt dödutrymme i pumpen.

Pumpen har god sugförmåga. Volymflödet regleras med varvtalet, t.ex med en mekanisk varvtalsvariator, eller genom frekvensreglering av elmotorn.

STATOR
Vanligtvis är statorn tillverkad i ett syntetiskt material och invulkad i ett stålrör. Beroende på den pumpade vätskan kan statorn erbjudas i ett flertal elastiska och oelastiska material.

Statorn är koniskt skuren vid inloppet för att förhindra igensättning.

ROTOR
Rotorn utformas som en skruv och levereras normalt i material enligt tabellen på omstående sida. Vid starkt slitande vätskor kan rotorn beläggas med olika material för att erhålla en mycket slitstark yta.

DRIVKNUTAR OCH KOPPLINGSSTÅNG
Drivknutarnas och kopplingsstångens uppgift är att överföra drivaxelns centriskt roterande rörelse till rotorns orscillerande och roterande rörelse. Drivknutarna till NM-minipumpen är s.k. bultlänkskopplingar.

AXELTÄTNING
Denna utföres normalt som enkel eller dubbel mekanisk plantätning, eller som packbox med eller utan spolning. Tätningsutrymmet är väl tilltaget varför de flesta tätningstyper kan monteras.

INBYGGNAD
NEMO NM-minipump finns i fyra storlekar med flödeskapaciteter enligt urvalsdiagrammet på omstående sida. Inbyggnadsmåtten är dock desamma för samtliga storlekar.

 • Kalkslurry
 • Slam
 • Avvattnat slam
 • Oljor
 • Mejeriprodukter
 • Juice
 • Ketchup
 • Yougurt
 • Choklad
 • Fruktpure
 • Polymerer
 • Stärkelse
 • Bestrykningssmet
 • Kolpasta
 • Kalkslam
 • Färg
 • Fisk
 • Latex
 • Matavfall
 • Sprängemissioner
 • Bentonit
 • Urea
 • Provtagningspump
 • Pumpstationer
 • Kommunal och industriell rening