Elektriska pannor

Elpannor för ånga och hetvatten

Elektriska pannor drivs som man hör av namnet av elektricitet istället för andra bränslen som t.ex. olja eller gas. Elpannor kan matas med antingen lågspänning (<1000V) eller med högspänning (>1000 V).

Lågspänningspannor kallas även elementpannor då de har värmeelement som värmer vatten eller kokar vatten till ånga.

Högspänningspannor har elektroder som sänks ner direkt i vattnet och vattnet används som resistans för att värma eller koka vattnet.

Elektriska ångpannor används inom många olika industrier som t.ex. papper- och massa, livsmedel och läkemedel. De levererar hög ångkvalitet och kan regleras från låg last till maximal kapacitet på mycket kort tid.

Elektriska hetvattenpannor används huvudsakligen inom energi- och processindustrin för att producera fjärrvärme och ta vara på överskottsel från olika typer av kraftverk.