Blåsmaskiner & kompressorer

Sundyne, Howden och Next Turbo är våra tre leverantörer för blåsmaskiner och kompressorer. Är det krav på API-standard? Handlar det om att syresätta en bassäng på ett avloppsreningsverk? Ska ni transportera fast material? Applikationen styr vilket som är den bästa lösningen.