Läkemedel

Inom läkemedelsindustrin ställs man utomordentligt höga krav på hygieniska, exakta doseringar och flöden i produktionen.

Inom läkemedelstillverkning är hygien och validering högsta prioritet. Med Alfa Lavals sortiment i ryggen är vi idag en komplett leverantör av utrustning inom flödesteknik. Vi är en partner som gärna är med tidigt i projektet och bistår med kunskap och innovativa lösningar. Vertygslådan består idag av pumpar, ventiler, värmeväxlare, rördelar & tankutrustning.