Högtryckspumpar

Sundyne är välkända för sina högtryckspumpar vilka är designade för höga tryck och det nås via hög hastighet på pumphjulet. En vanlig IEC-normerad elmotor på 2900 rpm driver pumpens växellåda där varvtalet ökas och pumphjulets hastighet blir hög. I jämförelse med flerstegspumpar är denna design kompakt och lättservad. Sunflo är produktnamnet på industriutförandet och erbjuds i tre storlekar P1500, P2500 och P3000.

Produktnamnet Sundyne är den API-normerade pumpen vilken används av oljeindustrin. Låga flöden, höga tryck passar Sundyne, vilka har sin Europafabrik i Dijon, Frankrike.