Sunflo-P-3000_1

Sunflo P-3000

P-3000 används inom industrisektorer, där behov finns av höga tryck vid relativt måttliga vätskeflöden, exempelvis inom massa-, pappers-, gruv-, livsmedels-, kemisk och petrokemisk industri. Typiska funktioner är högtrycksspolning, vira-och filtsprits, insprutning, högtrycksdiskning, gruvlänsning, matarvatten-och tätningsvattensystem, glödskalsspolning, biltvätt, omvänd osmos och ultrafiltrering.

P-3000 är en 1-stegs, horisontellt uppställd centrifugalpump, konstruerad för höga tryck. Pumpen arbetar med varvtal från 6200–17500 r/min, beroende på önskad trycknivå. Genom den enhjuliga konstruktionen blir pumpen ytterst pålitlig och servicevänlig och får ett kompakt utförande. Det höga varvtalet åstadkommes med en 1-stegs kuggväxel, hopbyggd med pumpen till en enhet. Växeln är oljesmord liksom högvarvslagren (se högvarvsenhet).

 

Kontakta oss

 

HUS
Pumphuset är radialdelat och fastbultat på växelhuset. Det kan vridas i fyra olika lägen, varigenom rördragningen kan förenklas. Önskat läge på tryckstutsen måste anges vid beställning. Huset levereras som standard med flänsade anslutningar.

HÖGVARVSENHET
Högvarvssenheten består av pumpaxel med tillhörande roterande delar, samt tätningshus och lager. Den kraftiga axeln och de relativt små hjuldimensionerna gör högvarvsenheten mycket stabil.

Enheten demonteras lätt från växelhuset genom lossning av pumphusbultarna och ett utbyte går snabbt.

HJUL
Pumphjulet är precisionsgjutet. De öppna skovlarna tillsammans med den enhjuliga konstruktionen eliminerar behovet av slitringar och andra trånga spalter mellan rotor och hus.

LAGRING OCH SMÖRJSYSTEM
Högvarvsaxeln till P-3000 är lagrad i kraftiga glidlager. Pumpen levereras med ett komplett smörjsystem, bestående av smörjoljepump monterad på lågvarvsaxeln, samt smörjoljefilter och smörjoljekylare.

AXELTÄTNING
Balanserad plantätning med roterande ring av hårdmetall och stationär ring av kol är standard. Om vätskan är slitande, miljöfarlig, eller om pumpen kan befaras gå torr, används dubbeltätning. Tätningen är av fabrikat John Crane, typ 8AB.

INDUCER
Pumpen är försedd med Sundstrands inducer, som reducerar annars erforderligt NPSH med upp till 80%.

KRAFTÖVERFÖRING
Pump/drivenhet förbinds med elastisk axelkoppling med beröringsskydd.

BOTTENPLATTA
Bottenplattan av balkram är gemensam för pump och motor.

  • Vatten
  • Spritsvatten
  • Lut
  • Kolväten
  • Ammoniak
  • Kylmedel