Livsmedel

Hög effektivitet, hygienisk och varsam produkthantering

Zander & Ingeström tillgodoser livsmedelsindustrins behov av skonsam, exakt, säker och effektiv dosering och transport och av alla slags vätskor i hygieniska produktionsanläggningar.

Vi levererar och utför service på produkter för industriell produktion av livsmedel, drycker och mejeriprodukter.