Tankar: Kärnan i vätskehantering

Tankar spelar en viktig roll i lagring och hantering av vätskor inom en mängd olika industrier. Dessa robusta behållare erbjuder en säker och effektiv lösning för lagring av allt från vatten till kemikalier, oljor och mycket mer.

Tryckhållningstank

En tryckhållningstank är designad för att upprätthålla ett konstant tryck inom ett vattenbaserat system. Tanken fungerar som en buffert och absorberar tryckvariationer som kan uppstå genom att ta upp överflödigt vatten när trycket stiger och släpper tillbaka det när trycket sjunker. Dessa tankar är avgörande inom många applikationer, inklusive vattenförsörjningssystem, uppvärmningssystem och industriella processer.

Matarvattentank

Matarvattentankar används för att lagra och mata vatten till olika system, ofta i samband med hetvattenpannor eller ångpannor. Dessa tankar används för att säkerställa en konstant tillförsel av vatten till pannan, vilket är kritiskt för att upprätthålla effektivitet och prestanda i systemet.

Utblåsningstank

Utblåsningstankar är utformade för att samla in och säkert hantera överskottsvatten och ånga som frigörs från hetvatten- och ångsystem. Dessa tankar skyddar både anläggningar och personal från potentiella skador och risker som kan uppstå vid övertryck eller överhettning.

Tankar hos Zander & Ingeström

Hos Zander & Ingeström, vi erbjuder ett omfattande utbud av tankar som är utformade för att möta alla dina fluidhanteringsbehov. Oavsett om du behöver en tryckhållningstank, matarvattentank eller utblåsningstank, kan du lita på Zander & Ingeström för att tillhandahålla robusta och tillförlitliga lösningar som är skräddarsydda för att möta dina specifika krav och standarder.