Putzmeister

Pumpen är avsedd för mycket svårpumpade medier med TS-halter upp till 80 % och par-tikelinneslutningar upp till 80 % av kolvdia-metern.  Typiska medier är oljeslam, avlopps-slam, kolpulver, biologiskt och annat avfall. Den slutna rörtransporten är ett miljövänligt alternativ som eliminerar påverkan på omgivningen i form av föroreningar på grund av spill eller läckage, jämfört med transport av media i öppna system.

Till leverantörens hemsida