Gruvindustri

Den vanligaste applikationen för pumpar i gruvor är att transportera bort grundvatten

Inom avdelningen för värmeteknik är gruvindustrin en viktig bransch. Våra elångpannor har en given plats där vi producerar ånga för uppvärmning, med flexibilitet och snabbhet i fokus.

Gruvdriften i Sverige går tillbaka till 1200-talet. Under tidigt 1700-tal kom den första ångdrivna pumpen till Sverige från England. Den vanligaste applikationen för pumpar i gruvor är att transportera bort grundvatten. Idag är pumptekniken förfinad och Zander & Ingeström levererar utrustning till ett flertal applikationer.

Det är inte bara de självklara kriterierna, såsom tillförlitlighet och hög kvalitet som styr valen. Här kan istället säkerhet vara viktigare, som till exempel när flytande sprängämne ska pumpas in till borrhål. 

Du som kund ska veta att vi på Zander & Ingeström är rätt val av leverantör när det gäller kvalitet, service och applikationskunskap. Och som ledande leverantör har vi som mål att vid varje leverans bekräfta att vi håller vad vi lovar.