Elektriska pannor

Zander & Ingeström har sedan länge en ledande ställning som leverantör av stora och mindre elpanneanläggningar för värme- och ångproduktion.

Se produkter här

Under åren har vi levererat tusentals pannor från några enstaka kW till kompletta anläggningar på 150 MW. 

Hela det moderna samhället är beroende av en stabil elförsörjning dygnet runt. Utmaningen är att el är svårt att lagra och måste konsumeras samtidigt och i samma hastighet som den tillhandahålls. Elektricitet som inte används slösas bort utan att vara till nytta. Detta händer varje natt när de flesta elektriskt drivna maskiner och apparater inte används.

Zetapannan, en klok investering som ersätter fossila bränslen

En fin lösning på problemet med överskottssel är att låta en elektrisk panna konvertera den till ånga eller värme som kan användas i fjärrvärme och industriella processer. Detta är en lösning som är mycket intressant för kraft- och processindustrier som med fördel kan låta pannan arbeta på natten när el finns till lågt pris. Därför finns Zetapannan från Zander & Ingeström, en klok investering som ersätter fossila bränslen och är en viktig pusselbit i övergången till ett mer hållbart samhälle.

 

Här presenteras våra partners i hela världen

Tala med oss om dina behov!

 

Kontakta oss

Leverantörer för Elektriska pannor