På Zander & Ingeströms webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du att vi använder cookies. Läs mer

Elektriska pannor

Zander & Ingeström har sedan länge en ledande ställning som leverantör av stora och mindre elpanneanläggningar för värme- och ångproduktion.

Se produkter här

Under åren har vi levererat tusentals pannor från några enstaka kW till kompletta anläggningar på 150 MW. 

Hela det moderna samhället är beroende av en stabil elförsörjning och produceras dygnet runt. Problemet är att el inte kan lagras och måste konsumeras samtidigt och samma hastighet som den tillhandahålls. Elektricitet som inte används slösas bort utan att vara till nytta. Detta händer varje natt när de flesta elektriskt drivna maskiner och apparater inte används.

Zetapannan, en klok investering som ersätter fossila bränslen

En fin lösning på problemet med överskottssel är att låta en elektrisk panna konvertera den till ånga eller värme som kan användas i fjärrvärme och industriella processer. Detta är en lösning som är mycket intressant för kraft- och processindustrier som med fördel kan låta pannan arbeta på natten när el finns till lågt pris.

Vår elpanna kallas Zeta och tillverkas i två grundmodeller: en panna för ångproduktion i industrier och kraftverk, och en modell för varmvattenproduktion i anläggningar och varmvattennät.
Den elektriska Zeta-pannan ersätter alltså alla värme- och ångpannor som drivs med olja, kol och andra fossila bränslen, vars rökgaser bidrar till den globala uppvärmningen och förorenar mark och vatten. Att investera i en Zeta-panna är med andra ord också en investering för planeten.

Här presenteras våra partners i hela världen

Tala med oss om dina behov!

Lars-Olof Larsson
Lars-Olof Larsson
Försäljningschef, Pannor
Anders Fjellborg
Anders Fjellborg
Projektledare, Pannor
Roland Norell
Roland Norell
Projektledare, Pannor
Bertil Edman
Bertil Edman
Eftermarknad, Vattenprodukter
Johan Runhem
Johan Runhem
Projektledare, Pannor

Leverantörer för Elektriska pannor