Kemi och petrokemi

Din industri kräver den bästa utrustningen samt en bra och tillförlitlig leverantör.

Din bransch kräver den bästa utrustningen samt en bra och tillförlitlig leverantör. Zander & Ingeström är den partner som erbjuder dig både de produkter och den kunskap som krävs av en leverantör inom din bransch.

Vårt mål är att tillsammans med dig arbeta fram det bästa förslaget både tekniskt och ekonomiskt - inte sälja produkter till varje pris.

I de flesta fall går det att lösa behoven inom kemi- och petrokemiindustrin med rätt produkter ur vårt sortiment. Om du inte brukar ringa till oss först, finns det all anledning att göra det nästa gång.

Våra produkter är konstruerade för de högsta krav på kvalitet och tillförlitlighet. Våra leverantörer är ledande inom sina områden.