Historia

År 1898 tog Oscar Zander och Bengt Ingeström steget och bildade en ingensjörsfirma, som tog uppdraget som huvudagenter för Ångturbinföretagets produkter.

Visst kan det verka våghalsigt att en ung civilingenjör slutar sin anställning vid det ledande industriföretaget i landet för att starta egen verksamhet.

Men Bengt Ingeström hade en vision. Han insåg att ny teknik kunde göra Sverige till ett modernt industriland och att nya idéer skulle leda till förändringar. Han såg de många möjligheterna i det då mest spännande tekniska genombrottet: ångturbindriften, utvecklad av Gustaf de Laval. Därför bildade han och kollegan Oskar Zander ingenjörsfirman Zander & Ingeström. Året var 1898 och en framgångsrik historia tog sin början.

Företaget marknadsförde ångturbiner och centrifugalpumpar och bedrev en aktiv produktutveckling. Man engagerade sig i nya uppfinningar och vidgade verksamheten till nya områden. Bengt Ingeström blev en central gestalt i Sveriges teknikhistoria och hans företag en inspirerande kunskapskälla med massor av nya idéer, alltid i nära samspel med marknaden och kunderna – och så är det än idag.

Ny era med Berner Industrier

Sedan 2018 ingår företaget i Berner Industrier koncernen, som erbjuder kunskap, kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden. Christian Berner startade sin verksamhet vid samma tid som Zander & Ingeström. Tillsammans kan vi erbjuda ännu mer.

Koncernen har cirka 215 medarbetare i hela Norden och en nettoomsättning på omkring 950 MSEK. Berner Industrier AB är huvudbolag för handelsverksamheten och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden.

Vi vet ännu inte vad de kommande 100 åren kommer att innebära för oss. Men vi vet att Berner Industrierfortsatt kommer att vara företaget som sätter en stolthet i att kunna erbjuda de bästa produkterna, den vassaste kompetensen och som alltid strävar efter att förbättra våra kunders produktion.

Cirka 1910 medverkade Bengt till att exploatera den elektriska ackumulatorn NIFE. Dess låga vikt och okänslighet för stötar gjorde det möjligt att använda ackumulatorn för nya områden till exempel på fordon och brandbilar. Johannes Ruths ångackumulator, som var en revolution för ångtekniken den första leveransen gick till Hallsta pappersbruk 1917. Ruths ackumulatorn blev snabbt en världsartikel som används än idag.Medverkade till att ta fram den välkända och första praktiska fungerande Platen-Muntersska kylapparaten. Projektet överläts 1925 på Wenner-Gren koncernen (Electrolux).