Standardpumpar

Centrifugalpumpar, eller ”vanliga” pumpar, är den generellt vanligaste pumptypen i många olika industrier och tillämpningar. På Zander & Ingeström erbjuder vi ett brett sortiment av centrifugalpumpar från våra betrodda leverantörer: APEX, EDUR och Kenflo.

Vad är centrifugalpumpar?

Centrifugalpumpar, används främst för att pumpa vatten men kan också hantera andra vattenliknande vätskor som till exempel tunnare oljor. De är byggda för att generera flöde och tryck genom att använda centrifugalkraften som genereras av pumpens roterande pumphjul. Alla ”vanliga” centrifugalpumpar har en axeltätning för att se till den pumpade vätskan inte ska läcka ut på marken. Denna axeltätning kan erhållas i olika varianter såsom enkel mekanisk tätning eller för mer svåravtätade vätskor med dubbel mekanisk tätning med spärrvätskesystem.

Hur fungerar centrifugalpumpar?

Centrifugalpumpen fungerar genom att vätskan kommer in i pumpens centrum, eller "ögat", av pumphjulet. När pumphjulet roterar, skapas centrifugalkraften vilket tvingar vätskan att röra sig utåt och ut ur pumpen genom utloppet.

Användningen av centrifugalpumpar inom olika industrier

Centrifugalpumpar har en mängd olika tillämpningar inom flera industrier. De används ofta för att pumpa vatten i såväl vattenverk som inom industrin, men de kan också användas för att pumpa andra vätskor som tunnare oljor inom kemisk industri.

Våra Leverantörer: APEX, EDUR och Kenflo

APEX, baserat i Bristol, England, är vår leverantör för vatten och keminormpumpar. De erbjuder en rad olika pumpar, inklusive kortkopplade pumpar och mer speciella pumpar som vertikala pumpar, flerstegspumpar och API-normerade pumpar.

EDUR, baserat i Kiel, Tyskland, fokuserar på kortkopplade/flänsmonterade pumpar för kompakta lösningar. De har även specialmodeller som kan hantera vätskor med stort partikelinnehåll och vätskor med hög koncentration gas.

För de största pumparna, med flöden upp till 25000 m3/h, samarbetar vi med Kenflo, baserat i Guandong, Kina. Deras dubbelsidigt lagrade pump med förskjutna skovlar är känd för sin höga verkningsgrad. Vi har idag många fina referenser på bra installationer i Sverige.

Centrifugalpumpar från Zander & Ingeström.

Hos Zander & Ingeström, strävar vi efter att erbjuda våra kunder det bästa inom centrifugalpumpar. Vare sig det handlar om att pumpa vatten, olja eller någon annan typ av vätska, kan vi hjälpa dig att hitta den perfekta pumpen för dina behov.