Värmeväxlare

Olika lösningar för värmeöverföring används i de flesta industriella processer. Värmeväxlare överför värme eller kyla från, till exempel, en vätska till en annan, och är av stor betydelse för effektiviteten i hela tillverkningsprocessen. Alfa Laval har lett utvecklingen av värmeöverföringstekniken ända sedan företaget inledde sin verksamhet på detta område år 1931 med leveranser av pastöriseringsutrustning till mejeriindustrin. I dag kan företaget erbjuda en lång rad energisparande lösningar för: uppvärmning, kylning, värmeåtervinning. Alfa Laval har ett omfattande sortiment med värmeväxlare för användningsområden som sträcker sig från enkla processer vid låga tryck och temperaturer till processer med aggressiva medier och höga, ständigt varierande temperaturer och tryck.