Skrapvarmevaxlare_1

Skrapvärmeväxlare

För kontinuerlig bearbetning av viskösa och andra utmanande produkter kan Contherm®-sortimentet av värmeväxlare med skrapad yta göra mer för din produktion. Mer termisk effektivitet. Mer avkastning. Mer kvalitet. Och i slutändan högre lönsamhet. När det gäller ditt företag, vem vill inte ha mer?
Läs mer om skrapvärmeväxlare här

Kontakta oss här