Lobrotorpumpar

När det gäller Lobrotorpumpar jobbar vi både med Alfa Lavals och Netzsch sortiment.

Alfa Lavals lobrotorpumpar marknadsför vi mot livs- och läkemedelsindustrin under namnet Alfa Laval men mot övrig industri går den främst under produktnamnet SSP. Även om lobrotorpumpen har sin stora plats där man kräver en hygienisk design så används den även mycket inom tex massaindustrin med applikationer inom tallolja, beckolja och sulfatsåpa, se SSP serie S. Gäller det aning tunnare vätskor och/eller högre mottryck, har kolvrotorpumpen sin plats, se serie SCPP.

Netzsch lobrotorpumpar går under produktnamnet Tornado. Tornado T2 är uppföljaren med revolutionerande design i form av ”Full service in place”, dvs man reparerar pumpen utan att ta bort den ur rörsystemet. Vidare är den 100% smörjfri, dvs ingen risk för kontaminerad produkt. Finns i både gummi/metall-utförande och i metall/metall utförande beroende på typ av applikation. Gummivarianten är populär inom kommunala reningsverk för pumpning av slam, men metallvarianten mer nischar sig mot kemisk industri och även livsmedelsindustrin.