Netzsch-Tornado-T1_1

Netzsch Tornado T1

Denna förstklassiga pump används för mängder av applikationer i ett vitt spektrum av industrier. Inom vatten- och avlopp fungerar den utmärkt för alla slamtyper, från råslam till förtjockat slam. Biomassa och gödsel är andra självklara applikationer där en lågpulserande och stryktålig pump behövs. Andra applikationer kan vara fetter, färg, bentonit, betong, kalkslurry och glycerin.

 

Kontakta oss

 

Pumpen är reversibel och klarar torrkörning. Detta gör den lämplig för tankfarmer där oljor och lösningsmedel skall transporteras. Inom fartygssidan används Tornado med fördel för länsvatten – den klarar ända upp till 905 m3/h och tar liten plats i anspråk.

Tornadopumpen har en unik lösning för att skydda växellådan från inläckage av oönskat pumpmedia – GSSGearbox Security System. Tack vare utrymmet mellan pumphus och växellåda är åtskiljt av en spalt, kan inte pumpmedia läcka in i växellådan och förstöra lager och kuggdrev. Problem av denna art leder annars till mycket kostsamma och tidskrävande reparationer.

UTFÖRANDE
De två grundelementen i Tornado, liksom i alla lobrotorpumpar utgörs av den vätskeberörda pumpenheten, samt det oljefyllda kuggväxelhuset. Den vätskeberörda enheten består av pumphuslock, pumpelement (loberna), pumphus och axeltätningar.

En spalt finns mellan pumpenheten och kuggväxelhuset för att förhindra att pumpmediet förorenas av växelhusolja och kommer i kontakt med axeltätningen i händelse av tätningsfel, vilket kan resultera i svåra läckageskador.

De viktigaste delarna i kuggväxelhuset är axlar, lager och kugghjul. Dessa delar utgör pumpens drivenhet och tillser också att loberna är korrekt injusterade och att utböjningen genom pumptrycket blir så låg som möjligt.

Pumpen behöver också en drivmotor. Normalt används en standard kuggväxelmotor med förinställt varvtal för att erhålla önskad pumpprestanda. Pumpen kan även regleras med en variator, frekvensomriktare eller drivas med hydraulmotor.

 1. Pumphuslock
  Genom enkel demontering av pumphuslocket kan rotorer, lock- och produkttätningar inspekteras, servas eller bytas ut, utan att pumpens sug- och tryckledningar behöver demonteras.
 2. Slitplattor
  Kemiskt och mekaniskt motståndskraftiga slitplattor finns på rotorernas båda sidor.
 3. Rotorer
  Rak- eller skruvskurna rotorer med två, tre eller fyra vingar kan erhållas.
 4. Pumphusbågar
  Modulutförandet innebär att bågarna lätt kan bytas vid slitage. Pumpens livslängd kan utökas ytterligare med utbytbara båghållare.
 5. Produkttätningar
  Ett brett spektrum av produkttätningar i olika material och utföranden kan erhållas för att passa aktuellt driftfall. Tätningsarrangemanget är så utfört att spol- och kylanslutningar är lätt åtkomliga. Mekanisk tätning är standard.
 6. Kuggväxelhus
  Det patenterade växelhusutförandet innefattar Netzsch GSS-teknologi där en spalt finns mellan pumphus och växellåda för att i båda riktningarna förhindra att pumpmedium och växelhusolja förorenar varandra.

NETZSCH GSS-TEKNOLOGI (GEARBOX SECURITY SYSTEM)

 • Spalt mellan pumphus/produkttätningar och kuggväxelhus.
 • Skyddar lager och synkroniseringskugghjul, vilket förlänger livslängden.
 • Förhindrar att pumpmedium tränger in i kuggväxeln vid ett eventuellt tätningshaveri.
 • Förhindrar att växelhusolja tränger in i pumphuset.
 • Minskar kostnader för byte av produkttätningar


PUMPPRINCIP
PumpprincipFiguren ovan visar en halv pumpcykel med 2-lobiga rotorer.
Med hjälp av synkroniserade kugghjul i kuggväxelhuset
ställs loberna i exakt rätt läge i förhållande till
varandra och pumphusets innerväggar. Pumpmediet
transporteras från inloppet till utloppet i de slutna rum
som bildas mellan loberna och pumphusväggarna vid
rotationen.

Eftersom Tornado är en förträngningspump är flödet
förhållandevis oberoende av systemtrycket. Pumpens
symmetriska utformning innebär också att rotationsriktningen
kan reverseras vid eventuell igensättning
av rörsystemet

ANSLUTNINGSRAMAR
AnslutningsramarTre anslutningsramar för tolv pumpstorlekar finns som standard för flöden mellan 1 – 1000 m3/h och tryck upp till 6 bar. Netzsch Tornado pumpar kan även erhållas i specialutföranden och anpassas efter induvidiella önskemål och särskilda driftsfall. Ett stort sortimentet av vätskeberörda material och produkttätningar omfattar majoriteten av alla driftsfall inom industrier som miljö, energi, kemi, cellulosa.