Centrifugalpumpar

Centrifugalpumpar, även kända som rotordynamiska pumpar, är den vanligaste kategorin av pumpar. Med deras förmåga att hantera tunna vätskor på ett effektivt sätt utgör de ryggraden i många industriella applikationer. De är utformade för att tillhandahålla ett optimalt flöde genom att använda rotationskraften från en motor för att skapa hydrodynamisk energi.

Brett sortiment av Centrifugalpumpar

På Zander & Ingeström är vi stolta över att erbjuda ett brett utbud av centrifugalpumpar för att täcka de flesta typer av applikationer. Vi har både modeller för horisontell och vertikal montering, vilket gör dem flexibla för en mängd olika installationsscenarier. Våra pumpar kan vara antingen torrt uppställda eller delvis nedsänkta i vätskan de pumpar, vilket ger ännu mer flexibilitet i användningen.

Stora och små Centrifugalpumpar

Vår storleksportfölj sträcker sig från små tryckstegringspumpar som ger några kubikmeter per timme, till stora dubbelsidigt lagrade pumpar - även kända som "split case" - som kan leverera flöden upp till 25 000 kubikmeter per timme. Dessa pumpar är särskilt lämpliga för storskaliga industriella applikationer.

Centrifugalpumpar för alla ändamål

Förutom vår bredd av modeller kan vi också erbjuda pumpar utrustade med mekanisk axeltätning, perfekta för relativt harmlösa vätskor som vatten och oljor. Men vi går ett steg längre med våra magnetdrivna, "tätningslösa" pumpar. Dessa pumpar är utformade för applikationer där det finns nolltolerans mot läckage, som vid hantering av farliga kemikalier som svavelsyra, lut och saltsyra.

För speciella applikationer erbjuder vi även lösningar som uppfyller höga hygienkrav. Oavsett om det handlar om elektropolering för extra fin ytkvalitet eller krav på certifiering enligt FDA, EHEDG eller 3A, har vi lösningar och produkter som uppfyller era behov.

FAQ om Centrifugalpumpar:

1. Vad är en centrifugalpump?

En centrifugalpump är en typ av pump som använder rotationsenergi, ofta från en motor, för att skapa hydrodynamisk energi. Denna energi används sedan för att pumpa vätskor.

2. Vilka olika typer av centrifugalpumpar erbjuder ni?

Vi erbjuder en mängd olika centrifugalpumpar, inklusive de som är lämpliga för horisontell eller vertikal montering, samt pumpar som kan vara torrt uppställda eller delvis nedsänkta i vätskan.

3. Vad är en "split case" pump?

En "split case" pump är en typ av centrifugalpump som är dubbelsidigt lagrad. Dessa pumpar är kända för att kunna hantera stora flöden, upp till 25 000 kubikmeter per timme.

4. Vad menas med "tätningslösa" pumpar?

"Tätningslösa" pumpar, ofta magnetdrivna, är konstruerade för att förhindra läckage. De är särskilt lämpliga för hantering av vätskor där det finns nolltolerans mot läckage, som farliga kemikalier.

5. Hur väljer jag rätt centrifugalpump?

Valet av centrifugalpump beror på flera faktorer, inklusive vilken typ av vätska som ska pumpas, flödeskraven, tryckkraven och den specifika applikationen. Kontakta oss på Zander & Ingeström, så hjälper vi er att välja den bästa pumpen för era behov.

6. Hur underhåller jag min centrifugalpump?

Regelbundet underhåll av din centrifugalpump är viktigt för att säkerställa dess prestanda och livslängd. Underhållet kan inkludera rengöring, smörjning, inspektion av delar och byte av slitna komponenter. Se din produkthandbok för specifika underhållsinstruktioner.