Centrifugalpumpar

Centrifugalpumpar, även kallade rotordynamiska pumpar är den vanligaste kategorin av pumpar. Centrifugalpumparna används generellt för tunna vätskor där de är som mest energieffektiva.

Zander & Ingeström har ett brett program för att täcka flesta typer av applikationer. Vi har modeller för horisontellt eller vertikalt montage, torrt uppställda eller pumpar delvis nedsänkta i vätskan. Storlekar från små tryckstegringspumpar som ger någon m3/h till stora dubbelsidigt lagrade pumpar, även kallade ”Split case” som ger ett flöde upp till 25000 m3/h.

Vi kan erbjuda pumpar försedda med mekanisk axeltätning för relativt harmlösa vätskor som vatten och oljor men även magnetdrivna, ”tätningslösa” pumpar för vätskor där man har nolltolerans mot läckage, tex kemikalier som svavelsyra, lut och saltsyra. Finns det speciella hygienkrav på elektropolering för extra bra ytfinhet eller krav på certifiering enligt FDA, EHEDG eller 3A så har vi lösningar och produkter för det.