Fybroc-7550_1

Fybroc 7550

De vertikalt våtuppställda centrifugalpumparna i serie 7550 är främst avsedda för driftsfall med angreppsbenägna vätskor inom avfallshantering och där extern spolning av glidlager (som i Fybrocs serie 5550), antingen är opraktiskt eller olämpligt.

I serie 7550 används fettsmorda kulager placerade ovanför och utanför de vätskeberörda pumpelementen och en mycket tillförlitlig pump har erhållits för hantering av en lång rad frätande och / eller slitande vätskor.

Serie 7550 är det idealiska valet vid besvärliga vätskor, som t.ex. kemiskt avfall med varierande PH-värden, avfall från ytbeläggningsindustri, inläggningsvätskor, elektrolyter, saltlösningar och en mångfald andra svårpumpade avfallsprodukter.

 

Kontakta oss

 

UTFÖRANDE
Höghållfasthartsgjutningsteknik

Glasfiberkomponenterna i serie 7550 tillverkas med en särskild gjutmetod, kallad RTM (Resin Transfer Molding), som innebär att hårt belastade områden i pumpen beläggs med glasfiberväv, anbringad på ett kontrollerat sätt. Denna teknik ger den färdiga konstruktionen en utomordentlig styrka och styvhet. Särskilt utsatta delar, såsom det i ett stycke gjutna pumphusets sug-och tryckfläns, samt det halvöppna pumphjulet får mycket hög hållfasthet med RTM-tekniken. Kännetecken för serie 7550

 • Alla vätskeberörda delar gjorda i glasfiberarmerad plast utom axel och fästbultar. Vid behov kan axeln fås belagd med glasfiberarmerad vinylester eller epoxyharts.
 • PN16-flänsar enligt ISO 2084
 • Den precisionsslipade axeln och övriga vätskeberörda metalldelar kan erhållas i olika material beroende på driftsfall, t.ex. syrafast stål motsvarande SS 2343, Alloy 20, Titan, eller Hastelloy C.
 • Stor kolonn-och axeldiameter gör pumpen mycket styv och minskar böjpåkänningen på lagren.
 • Dubbelt snäckformat pumphus balanserar ut pumphjulet och minskar kraftigt de radiella krafterna på lagren (se bild nedan).
 • Utifrån ställbart spel mellan pumphjul och pumphus. Månskära Vätskedelare

 

Fybroc har ett flertal konstruktionsmaterial för att lösa svåra driftsfall med korrosiva, eller slitande vätskor. Vätskeberörda glasfiberarmerade kompositdetaljer som pumphus, pumphjul, pumphuslock och tätningslock kan fås i följande grundmaterial:

VR-1 Detta är standardmaterialet, bestående av vinylester som löser de flesta korrosionsproblem. Detta högklassiga material är beständigt mot de flesta syror, frätande medier, blekmedel, saltvatten och många andra vätskor.

EY-2 är en epoxyharts med utmärkt beständighet mot lösningsmedel och används med fördel i svåra driftsfall med organiska vätskor.

VR-1A Vinylester med tjockt ytskikt av kiselkarbid för vätskor med slitande partiklar.

VR-1B Vinylester anpassad för hantering av natriumhypoklorit.

 • Kemikalier
 • Saltvatten
 • Syror
 • Aceton
 • Klorider