Varmvattenberedare

Beroende på storlek, kan Clage varmvattenberedare användas för centraliserad eller decenteraliserad varmvattenförsörjning. Stora varmvattenberedare kan centralt försörja flera varmvattenförbrukare på hela våningen. Små varmvattenberedare installeras, precis som genomströmningsvärmare, direkt vid tappstället.
Varmvattenberedare levererar en begränsad mängd blandvatten. Väljs efter behov: t.ex. små varmvattenberedare räcker för enpunktsanvändning (handfat eller diskbänkar). Stora väggmonterade varmvattenberedare kan centralt värma upp varmvatten för flera förbrukningsställen i hela lägenheten.

En högkvalitativ isolering är nödvändig för att värmeförlusterna i beredaren ska bli så små som möjligt. Temperaturkontroll för att spara energi hjälper till att begränsa energiförbrukningen. Eftersom värmeberedare behöver tid för at värma upp vattnet kan de köras vid relativt låga effekter.