Clage-varmvattenberedare_1
Clage-varmvattenberedare_1

Clage varmvattenberedare

Varmvattenberedare levererar en begränsad mängd varmvatten och väljs efter behov. En mindre varmvattenberedare räcker för ett tappställe, handfat eller vid diskbänken. Stora väggmonterade varmvattenberedare kan centralt värma upp varmvatten för flera förbrukningsställen i hela hushållet.

För att beställa:

  1. Besök Clages svenska hemsida: https://www.clage.com/sv
  2. Välj önskad produkt och ladda ner produktbladet
  3. Kontakta din lokala VVS-installatör och gör beställningen hos dem

Obs! Valet av varmvattenberedare bestäms dels av dina behov/önskemål och dels av dina elresurser, dvs tillgänglig effekt. Är du osäker på om effekten räcker för önskad produkt, fråga VVS-installatören.