Sunflo-P-2500_1

Sunflo P-2500

P-2000 används inom industrisektorer, där behov finns av höga tryck vid relativt måttliga vätskeflöden, exempelvis inom massa-, pappers-, gruv-, livsmedels-, kemisk och petrokemisk industri. Typiska funktioner är högtrycksspolning, vira-och filtsprits, insprutning, högtrycksdiskning, gruvlänsning, matarvatten-och tätningsvattensystem, glödskalsspolning, biltvätt, omvänd osmos och ultrafiltrering.

P-2000 är en 1-stegs, horisontellt uppställd centrifugalpump, konstruerad för höga tryck. Pumpen arbetar med varvtal från 6100–14200 r/min, beroende på önskad trycknivå. Genom den enhjuliga konstruktionen blir pumpen ytterst pålitlig och servicevänlig och får ett kompakt utförande.

Det höga varvtalet åstadkommes med en 1-stegs kuggväxel, ihopbyggd med pumpen till en enhet. Växeln är stänksmord liksom högvarvslagren (se högvarvsenhet).

 

Kontakta oss

 

HUS
Pumphuset är radialdelat och fastbultat på växelhuset. Det kan vridas i fyra olika lägen, varigenom rördragningen kan förenklas. Önskat läge på tryckstutsen måste anges vid beställning. Allt efter önskemål kan huset levereras med invändigt NPT-gängade, eller DIN-flänsade anslutningar.

HÖGVARVSENHET
Högvarvssenheten består av pumpaxel med tillhörande roterande delar, samt tätningshus och lager. Den kraftiga axeln och de relativt små hjuldimensionerna gör högvarvsenheten mycket stabil.

Enheten demonteras lätt från växelhuset genom lossning av pumphusbultarna och ett utbyte går snabbt.

HJUL
Pumphjulet är precisionsgjutet. De öppna skovlarna tillsammans med den enhjuliga konstruktionen eliminerar behovet av slitringar och andra trånga spalter mellan rotor och hus.

LAGRING
P-2000 är försedd med speciellt utvalda kullager som ger en statistisk medellivslängd på 25 000 driftstimmar.

AXELTÄTNING
Balanserad plantätning med roterande ring av hårdmetall och stationär ring av kol är standard. Om vätskan är slitande, miljöfarlig, eller om pumpen kan befaras gå torr, används dubbeltätning. Tätningen är av fabrikat John Crane, typ 8AB.

KRAFTÖVERFÖRING
Pump/drivenhet förbinds med elastisk axelkoppling med beröringsskydd.

BOTTENPLATTA
Den kraftiga bottenplattan av svetsad plåt är gemensam för pump och motor.

  • Vatten
  • Spritsvatten
  • Lut
  • Kolväten
  • Ammoniak
  • Kylmedel