Alfa-Laval-LKHEX_1

Alfa Laval LKHEX

LKHex – för applikationer i explosiv miljö. Finns i nio storlekar och möter ATEXdirektiv 94/9/EC Grupp II, kategori 2 och 3.

 

 

 

Kontakta oss

 

  • Indunstning
  • Omvänd osmos
  • Ultrafiltrering
  • Boosterpump
  • CIP retur
  • Mjölk
  • Juice
  • Lut
  • Vatten