HMD-GS-F0_1

HMD GS-F0

HMD Magnetdriven centrifugalpump GSI-0


Pumpen är lämplig att använda då läckage från mekanisk axeltätning eller packbox ej kan accepteras.

 

Kontakta oss

 

Exempel på vätskor där magnetdrivna pumpar med är att föredra är:

 • Syror
 • Lutar
 • Kolväten
 • Flytande gaser
 • Aggressiva vätskor
 • Explosiva vätskor
 • Giftiga vätskor

HMD erbjuder lösningar som gör det möjligt att pumpa vätskor som innehåller föroreningar och partiklar.

UTFÖRANDE
HMDs modell GSI är en magnetdriven centrifugalpump med mått och Q/H-fält i enlighet med normpumpsstandard DIN 24256 och ISO 2858.GSI-pumpen levereras fotmonterad på bottenplatta men kan också erhållas i kortkopplat utförande, d.v.s. flänsad direkt till elmotorn.

MATERIAL
Standard: Pumphus Syrafast stål SS 2343 Pumphjul Syrafast stål SS 2343 Isoleringskåpa Hastelloy C / Syrafast stål SS 2343 Glidlager Kiselkarbid Lagerbock Gjutjärn

Andra material i pumphus och pumphjul kan erhållas som t.ex. Alloy 20, Hastelloy och Titan.

Torrkörnings-och läckageskydd

GSI-pumpen kan förses med olika system för att skydda pumpenmot torrkörning:

Termovakt på isolationskåpan

 • Tryck och flödes kontroll
 • Kontroll av motoreffekt
 • NatriumHydroxid/Lut/NaOH
 • Svavelsyra-H2SO4
 • Väteperoxid-H2O2
 • Hetolja
 • Fettsyra
 • Ammoniak
 • Giftiga och/eller brandfarliga vätskor
 • Lossning av tankbilar
 • Dosering & transport av kemikalier