Sundyne-hogtryckspump-enligt-API_1

Sundyne högtryckspump enligt API

SUNDYNE är centrifugalpumpar i stor överensstämmelse med API 610. Enstegsutförande och hög rotationshastighet ger kompakt utförande och prestanda, som för flerstegspumpar. Utmärkande är: -Små radialkrafter -Få vätskeberörda delar -Olika tätningsarrangemang -Inga slitringar i hus och hjul -Låga NPSH-krav -Flera materialkombinationer som standard.

 

 

Kontakta oss