HMD-GT_1

HMD GT

HMD Magnetdriven centrifugalpump GTI

Pumpen är lämplig att använda då läckage från mekanisk axeltätning eller packbox ej kan accepteras.

 

Kontakta oss

 

Exempel på vätskor där magnetdrivna pumpar är lämpliga:

 • Syror
 • Lutar
 • Kolväten
 • Flytande gaser
 • Aggressiva vätskor
 • Explosiva vätskor
 • Giftiga vätskor

UTFÖRANDE
HMDs modell GTI är en magnetdriven centrifugalpump för mindre flöden och måttliga uppfordringshöjder. Pumpen är försedd med en permanentmagnetkoppling som överför varvtalet synkront. GTI-pumparna är kortkopplade, d.v.s. elmotorerna flänsas direkt till pumpen.

MATERIAL
Pumphus Syrafast stål SS 2343, Pumphjul Syrafast stål SS 2343, Isoleringskåpa Syrafast stål SS 2348, Glidlager Kiselkarbid, Lagerbock Gjutjärn.

Andra material i pumphus och pumphjul kan erhållas som t.ex Alloy 20, Hastelloy och Titan.

Torrkörnings-och läckageskydd

GTI-pumpen kan förses med olika system för att skydda pumpen mot torrkörning:

 • Kontroll av motoreffekt
 • Termovakt på isolationskåpan
 • Tryckkontroll

Flödeskontroll Skydd mot läckage genom isolationskåpan kan erhållas genom:

 • Sekundär tätning
 • Läckagevakt