APEX-TD_1

APEX TD

Centrifugalpump modell TD är en enstegs centrifugalpump med axiellt inlopp och vertikalt utlopp och kan fås i ett stort antal storlekar. Pumpen är lämplig att använda både inom industrin och i andra applikationer, som t ex för pumpning av både söt- och saltvatten, lösningsmedel och andra kemiska vätskor.

 

 

 

Kontakta oss

 

Nedan anges ytterligare ett urval av användningsområden:

  • Som cirkulationspump för varm- och kallvatten i bostashus
  • I dricksvattenanläggningar
  • I luftkonditioneringsanläggningar
  • För oljor och processvätskor.


Utförande
TD-pumpen är utförd enligt DIN 24255 och tillverkas / kvalitetskontrolleras strikt enligt ISO 9001. Materialurvalet är stort och axeltätningar finns i flera alternativa utföranden för att passa skilda krav.

Hus – Pumphjul
Pumphuset är tillverkat i ett stycke och pumpen kan vid behov avlägsnas utan att rörverket demonteras från flänsarna. Pumphjulet är slutet med dubbelkrökta skovlar och är statiskt och dynamiskt utbalanserat för vibrationsfri gång. Även halvöppna pumphjul kan fås för vissa pumpstorlekar. Slitringarna mellan pumphus och pumphjul är utbytbara. Anslutningar för tryckmätning på sugoch tryckstutsar är standard.

Flänsar
Sug- och trycksida har flänsanslutningar enligt BS 4504, PN16, PN25 eller PN40 för arbetstryck upp till 16, 25 eller 40 bar.

Andra standarder kan erhållas på begäran.

Axeltätning
Enkel mekanisk tätning är standard men dubbla tätningar, patrontätningar eller packbox kan erhållas.

Elmotor – bottenplatta – kraftöverföring
Elmotorn är av typ TEFC, IP55, men kan även erhållas i explosionsskyddat utförande. Motor och pump monteras på stabil bottenplatta. Kraftöverföring sker med elastisk axelkoppling.