HMD-GSP_1

HMD GSP

HMDs serieGSP uppfyller helt API 685 och lämpar sig för:

 • Syror
 • Lutar
 • Kolväten
 • Flytande gaser
 • Aggressiva vätskor
 • Explosiva vätskor
 • Giftiga vätskor

HMD har dessutom lösningar som gör det möjligt att pumpa vätskor som innehåller föroreningar och partiklar.

Magnetdrivna pumpar har flera viktiga fördelar jämfört med pumpar försedda med konventionella axeltätningar. Förutom lägre underhållskostnader och längre drift mellan planerade stopp (MTBF) så blir installationen mer kostnadseffektiv och enklare att utföra. Inga komplicerade system för kylning och smörjning av tätningar behövs. Med en hermetiskt sluten pump blir utsläppen från densamma lika med noll.

 

Kontakta oss

 

 • NatriumHydroxid/Lut/NaOH
 • Svavelsyra-H2SO4
 • Väteperoxid-H2O2
 • Hetolja
 • Fettsyra
 • Ammoniak
 • Giftiga och/eller brandfarliga vätskor
 • Lossning av tankbilar
 • Dosering & transport av kemikalier