APEX-TC_1

APEX TC

Modell TC, är en kortkopplad allmänbrukspump med ett mycket brett användningsområde. Detta är möjligt på grund av många material-, pumphjuls- och tätningsvarianter. Pumpen är lämplig att använda både inom industrin och andra applikationer, som söt- och saltvatten, lösningsmedels och andra kemiska vätskor.

 

 

 

Kontakta oss

 

Nedan några exempel på användningsområden:

  • Cirkulationspump för kall- och varmvatten.
  • Dricksvattenanläggningar
  • Luftkonditioneringsanläggningar.
  • Oljor och processvätskor.


Huset är gjutet i ett stycke och roterande delar med motor kan avlägsnas utan att röranslutningar behöver lossas. Pumpen har som standard ett slutet pumphjul med dubbelkrökta skovlar för att optimera verkningsgraden. Alla pumphjul är statiskt och dynamiskt balanserade för vibrationsfri gång. För vissa storlekar finns även halvöppna pumphjul av virvelströmstyp för lättare suspensioner där risk för igensättning av standardhjulet föreligger.

Som standard levereras pumpen med flänsar enligt PN 10 och PN 16. Pumpen kan även levereras med flänsar PN 25 0ch PN 40.

En stor variation av axeltätningar kan erhållas både vad gäller utförande och material. Som standar levereras en enkel mekanisk tätning med tätningsringar av kol – keramik samt O-ringar av nitrilgummi. Pumpen kan utrustas med dubbeltätning lika så packbox om så önskas.

TC-pumpen utrustas med en IEC-normerad fotflänsmotor. Motorn flänsas direkt till pumpen. Dessutom levereras som extra stöd för motorn en kraftig motorplatta som också gör att alla fästpunkter ligger i samma plan.