Fybroc-1500_1

Fybroc 1500

Fybrocs serie 1500 är en centrifugalpump, konstruerad för att vara korrosionsbeständig mot ett brett spektrum pumpmedier. Konstruktionens enkelhet och vida användningsområde gör den till det idealiska valet vid svåra driftsfall.

 

Kontakta oss

 

HÖGHÅLLFAST HARTSGJUTNINGSTEKNIK
Glasfiberkomponenterna i serie 1500 tillverkas med en särskild gjutmetod, kallad RTM (Resin Transfer Molding), som innebär att hårt belastade områden i pumpen beläggs med glasfiberväv, anbringad på ett kontrollerat sätt. Denna teknik ger den färdiga konstruktionen en utomordentlig styrka och styvhet.

Särskilt utsatta delar, såsom det i ett stycke gjutna pumphusets sug- och tryckfläns får mycket hög hållfasthet med RTM-tekniken. Detta innebär att rörflänsarna tål normal belastning från systemet under fullt arbetstryck. Samma teknik används även vid tillverkningen av pumphjulet, vilket förlänger livslängden och ökar styrkan radikalt, med bibehållen hög korrosionsbeständighet.

Pumparna i serie 1500 har utformats med dubbelt snäckformigt pumphus för att erhålla maximal livslängd på lager och mekaniska tätningar då pumphjulet utsätts för sidokrafter, orsakade av att vätsketrycket i pumphuset blir ojämnt fördelat om pumpen inte arbetar vid sin bästa verkningsgrad. Belastningens storlek varierar med flödet, men har med utformningen av dubbla snäckformiga kanaler halverats, jämfört med ett enkelt snäckformigt pumphus.

Vidstående figur visar vätskedelaren i ett dubbelt snäckformigthus. Denna återfinns vid snäckans bas där spelet är minst.Den andra vätskedelaren, utformad som en månskära, släpperigenom hälften av flödet till utloppet och reducerar obalansen itryck då pumpen inte arbetar i sin optimala driftspunkt och minimerar därigenom sidokrafterna och den resulterande axelutböjningen.

Serie 1500 är konstruerad med dubbelt snäckformigt pumphus i de större pumpstorlekarna, vilka utsätts för de störstaradiella krafterna.

Fybroc har ett flertal konstruktionsmaterial för att lösa svåra driftsfall med korrosiva, eller slitande vätskor. Följande material kan erhållas:

VR-1 Detta är standardmaterialet, bestående av en vinylester som löser de flesta korrosionsproblem. Detta högklassiga material är beständigt mot de flesta syror, frätande medier, blekmedel, saltvatten och många andra vätskor.

EY-2 är en epoxyharts med utmärkt beständighet mot lösningsmedel och kan fås som grundmaterial i många pumpstorlekar för hantering av svåra driftsfall med organiska vätskor.

Pumparna levereras i följande materialkombinationer:

Två olika material finns för pumpning av slitande medier:

VR-1A används för vätskor med slitande partiklar.

VR-1B används vid hantering av natriumhypoklorit.

VR-1V har en skyddshinna, lämplig vid hantering av vätskor som t.ex. fluorvätesyra, ett medium som annars angriper glasfiberarmeringen i pumpar av standardkonstruktion.

Fybroc kan också tillhandahålla pumpar i FDA-godkänd vinylharts för driftsfall med syror, saltlake, eller andra frätande vätskor inom livsmedelsindustrin.

  • Kemikalier
  • Saltvatten
  • Syror
  • Aceton
  • Klorider