Next-Turbo_1

Next Turbo

Next Turbo – marknadens effektivaste turbokompressor
Sverige har drygt 2000 kommunala reningsverk som tar hand om avloppsvattnet från våra tätorter. Anläggningarna kan se lite olika ut men arbetar i princip på samma sätt och håller överlag världsklass, så till exempel avlägsnar de upp till 98 procent av all fosfor och upp till 80 procent av allt kväve.

Våra turbokompressorer regleras på tre sätt

 • Typ X – mekanisk enpunktskontrollbild
  Flödes- och tryckreglering med förändring av skovlarnas vinkel och längd på utloppsdiffusorn. Detta ger en förändring längs flödesaxeln.
 • Typ XZ – elektrisk tvåpunktskontrollbild
  Flödes- och tryckreglering med förändring av skovlarnas vinkel och längd på utloppsdiffusorn samt reglering av varvtal med hjälp av frekvensomriktare. Detta ökar arbetsområdet utefter tryckaxeln jämfört med typ X ovan.

Typ XY – mekanisk tvåpunktskontrollbild
Flödes- och tryckreglering med förändring av skovlarnas vinkel och längd på utloppsdiffusorn samt förändring av styrbladens vinkel på inloppssidan. Detta möjliggör en kompensation för lufttemperatur, luftfuktighet samt tryckförändringar.

 

Kontakta oss

 

Reningen av avloppsvatten genomförs i tre steg: mekanisk, biologisk och kemisk rening. Det mest energikrävande steget är det biologiska, där vattnet syresätts för att mikroorganismer ska bryta ner organiska föroreningar. Faktum är att luftningen, som måste detaljregleras efter flera olika parametrar (bassängdjup, föroreningsgrad m fl), står för hälften av reningsverkens totala energiförbrukning. Med andra ord: Ju effektivare blåsmaskiner, desto större besparing i kWh och kronor.
Låt oss presentera en ny serie högeffektiva blåsmaskiner med kapacitet att just spara energi och kostnader år reningsverkens ägare. Serien heter GT och tillverkas av det italienska företaget NTT (Next Turbo Technologies) och den primär målgruppen för oss är alla större reningsverk inom kommunal och industriell avloppshantering.

GT-maskinen har ett brett flödesområde och en överlägsen reglerbarhet och ersätter därigenom äldre typer av blåsmaskiner, som till exempel volymetriska och direktdrivna turbokompressorer. De äldre kan inte konkurrera med GT-maskinen i fråga om energieffektivitet och reglerområde. De är också känsligare för förhållanden i omgivningen, och de har följaktligen en kortare livslängd.

GT-maskinen är en högvarvskonstruktion med en integrerad kuggväxel och enstegs turbokompressor. Den kombinerar alla fördelar från väletablerade turbokompressorer med den senaste utvecklingen av roterande maskiner och vätskedynamik. Den är också föredömligt användarvänlig och levereras nyckelfärdig. Eller som det heter på modern svenska: plug and play.

I ljuset av dessa fakta vågar vi på Zander & Ingeström förutspå att framtiden för kommunal och industriell avloppshantering är just robusta turbokompressorer med integrerad kuggväxel.

Valet av regleringssystem hos en turbokompressor bestämmer dess kapacitet över hela dess arbetsområde. Våra maskiner har en luftflödesvariation mellan 40-100%.

De flesta turbokompressorer på marknaden varierar hastigheten för att reglera luftflödet. En minskning av varvtalet leder till en linjär minskning av flödet men samtidigt en minskning av trycket med en tvåpotens. Minskas hastigheten till 50 % så minskas även luftflödet med 50 %. Trycket minskas däremot till 25 %. Med detta val av reglering tvingas man till en avvägning mellan reglerområdet och effektivitet. För att nå en rimlig sänkning av flödet måste maskinen överdimensioneras så att den kan övervinna vattentrycket för hela flödesområdet.

 • Syresättning
 • Biologisk rening
 • COD och BOD rening
 • Pappersbruk
 • Avloppsrening