NEMO-BY_1

NEMO BY

Excenterskruvpumpen NEMO NM..BY är en förträngningspump avsedd för viskösa och slitande vätskor eller vätskor som innehåller fasta partiklar. Pumpen är i det närmaste pulsationsfri och behandlar den pumpade vätskan mycket skonsamt. NM-pumpen är relativt okänslig för tryck-och viskositetsvariationer, varför den också kan vara lämplig som doseringspump. Pumpen har god sugförmåga. Volymflödet regleras med varvtalet.

 

Kontakta oss

 

UTFÖRANDE

NM…BY levereras i kortkopplat utförande, d.v.s. flänsad direkt på kuggväxelmotorn för att minimera inbyggnadslängden. Den normala suganslutningen sitter så långt bak som möjligt för att få ett minimalt dödutrymme i pumpen.

FSIP®-SYSTEMET

FSIP betyder ”Full Service In Place” och är ett mycket underhålls- och sevicevänligt koncept för kunden att på ett bekvämt sätt kunna öppna och få åtkomst till pumpens innanmäte på installationsplatsen för att demontera / återmontera alla roterande delar utan att behöva avlägsna pumpen från rörsystemet.

MATERIAL

Komponenterna i NM-pumpen kan levereras i ett flertal material. Vidstående tabell visar de vanligaste kombinationerna.

MODULSYSTEM

NM-serien är uppbyggd i ett modulsystem med möjlighet att byta stator-/ rotorpaket, pumphus och lagerenhet inom varje pumpstorlek. Systemet innebär att pumparna ofta kan byggas om med bibehållna inbyggnadsmått om det skulle bli aktuellt att ändra driftsdata, t.ex. flöde och tryck. Dessutom minimeras lagerhållningen av reservdelar

För pumparna i serie NEMO NM finns fyra olika stator-/ rotorgeometrier att välja på. Standard (S), multi (D), förlängd (L) geometri, eller L och D kombinerade (P). Avgörande för valet av geometri är bl.a. flödes-/tryckförhållande, partikelstorlek, slitage och inbyggnadsmått. Dessa faktorer måste vägas mot varandra vid val av korrekt geometri, men generellt gäller följande:

S-geometrin är lämplig då vätskor skall pumpas vid förhållandevis höga tryck, eller då pumpmediet är slitande, eller bemängt med stora partiklar.

D-geometrin ger 50% högre flöde/varv, jämfört med S- geometrin och möjliggör kortare inbyggnad vid pumpning av vätskor upp till medelhöga tryck.

L-geometrin ger 100% högre flöde/varv, jämfört med S- geometrin och är lämplig vid pumpning av måttligt slitande medier vid låga tryck.

P-geometrin ger 200% högre flöde/varv, jämfört med S- geometrin och är är lämplig vid pumpning av måttligt slitande medier vid låga tryck. Axeltätning

Denna utföres normalt som enkel eller dubbel mekanisk plantätning, eller som packbox med eller utan spolning. Tätningsutrymmet är väl tilltaget varför de flesta tätningstyper kan monteras.

STATOR
Vanligtvis är statorn tillverkad i ett syntetiskt material och invulkad i ett stålrör. Beroende på den pumpade vätskan kan statorn erbjudas i ett flertal elastiska och oelastiska material. Statorn är koniskt skuren vid inloppet för att förhindra igensättning.

ROTOR
Rotorn utformas som en skruv och levereras normalt i material enligt tabellen på omstående sida. Vid starkt slitande vätskor kan rotorn beläggas med olika material för att erhålla en mycket slitstark yta. Vid extremt slitande medier är en rotor i kiselkarbid att föredra.

DRIVKNUTAR OCH KOPPLINGSSTÅNG
Drivknutarnas och kopplingsstångens uppgift är att överföra drivaxelns centriskt roterande rörelse till rotorns oscillerande och roterande rörelse. Flera utföranden finns. De vanligaste är bultlänks-och bågtandskoppling (se vidstående bild).

Hela drivknuten på pumpens tätningssida går att ta bort, vilket medför att en eventuell mekanisk tätning kan bytas utan att drivaxeln först måste pressas ur.

 • Kalkslurry
 • Slam
 • Avvattnat slam
 • Oljor
 • Mejeriprodukter
 • Juice
 • Ketchup
 • Yougurt
 • Choklad
 • Fruktpure
 • Polymerer
 • Stärkelse
 • Bestrykningssmet
 • Kolpasta
 • Kalkslam
 • Färg
 • Fisk
 • Latex
 • Matavfall
 • Sprängemissioner
 • Bentonit
 • Urea
 • Provtagningspump
 • Pumpstationer
 • Kommunal och industriell rening