NEMO-C.Pro_1

NEMO C.Pro

NETZSCH C.Pro är en ny innovativ pumpserie för pumpning och dosering av små flöden. Den är resultatet av en kontinuerlig vidareutveckling av de beprövade NEMO Mini och M.Champâ excenterskruvpumparna.

 

Kontakta oss

 

Ett viktigt utvecklingsmål har varit att märkbart reducera antalet ingående komponenter. Med endast 6 byggelement är C.Pro oöverträffad ekonomiskt och servicemässigt. Genom användning av höghållfasta plaster i pumphus och rotor, så kan C.Pro användas universellt. Pumpserie C.Pro är speciellt lämplig att använda vid vattenrening, avloppsbehandling och i kemisk industri där en kontinuerlig och nästan pulsationsfri dosering av hjälp- och tillsattsämnen krävs. Pumpen kan naturligtvis även användas för andra doseringsändamål.

Roterande enhet
I vanliga fall består den roterande enheten i NEMOâ excenterskruvpumpar av ett flertal delar för att, dels överföra det erforderliga vridmomentet till rotorn och, dels åstadkomma den excentriska rörelsen och ta upp de axiella krafterna. Med den nya integrerade, länklösa och underhållsfria enheten i komposit, så kan 8 delas sparas in. Därmed är pumpen i hög grad ekonomisk och underhållsvänlig.

Stator
I jämförelse med en konventionellt tillverkad stator vars elastiska pumpelement är invulkat i ett metallrör, så består den patentsökta IFD-statornÔ i C.Pro – pumpen endast av en elastomer där mantelytan har en polygonprofil för att ta upp vridmomenten på statorn. Statorn skjuts in i statorhuset / tryckflänsen och kan vid förslitning enkelt bytas eller underhållas på ett miljövänligt sätt.

Typiska pumpmedier

 • Enkla och sammansatta polymerer
 • Anjoniska och katjoniska polyelektrolyter
 • Järn- och aluminiumsaltlösningar
 • Kalkmjölk
 • Vatten- och avloppsprover
 • Suspensioner
 • Dispersioner

 

Organiska och oorganiska syror såsom

 • Myrsyra
 • Ammoniak
 • Ättikssyra
 • Mjölksyra
 • Natronlut
 • Fosforsyra
 • Saltpetersyra
 • Saltsyra
 • Svavelsyra

 

Övriga medier

 • Alkoholer
 • estrar/amider
 • ketoner
 • aldehyder
 • oljor

 

Axeltätning med lastupptagande hus

Den mekaniska tätningen får en tillfredsställande smörjning genom sin placering i pumpmediet samtidigt som avlagringar av partiklar undviks. Som standard används en enkelverkande, riktningsoberoende gummibälgstätning med glidytor av kiselkarbid och med mått enligt DIN 24960.

Sugfläns
Sugflänsen är tillverkad i slitstark och tålig polyuretan. En universalfläns enligt DIN, DN20, PN16, respektive ¾” enligt ANSI B16,5 150 LBSmöjliggör en enkel inbyggnad och demontering av pumpen i anläggningen.

Statorhus / tryckfläns
Huset är tillverkat i slitstark och tålig polyuretan. För att säkerställa att statorn hålls på plats, så är husets inre mantelyta försedd med en polygonprofil. En universalfläns enligt DIN, DN20, PN16, respektive ¾” enligt ANSI B16,5 150 LBS möjliggör en enkel inbyggnad och demontering av pumpen i anläggningen.

Motor
Som standard levereras en varvtalsreglerad 6-polig trefasmotor och frekvensomriktare för inbyggnad i manöverskåp. Alternativt kan en separatkyld 6-polig trefasmotor med integrerad frekvensomriktare erhållas för manuell varvtalsreglering med den inbyggda potentiometern och börvärdesinställningen 4-20 mA/2-10V.

Tillåtna pumpmediumegenskaper

 • Sedimenterande eller ej sedimenterande
 • Låg till medelhög viskositet (till 20000 cP).
 • Tixotrop och dilatant
 • Skjuvkänslig
 • Slitande
 • Smörjande och icke smörjande
 • Frätande (PH 0 – 14)
 • Vidhäftande
 • Giftig
 • Kalkslurry
 • Slam
 • Avvattnat slam
 • Oljor
 • Mejeriprodukter
 • Juice
 • Ketchup
 • Yougurt
 • Choklad
 • Fruktpure
 • Polymerer
 • Stärkelse
 • Bestrykningssmet
 • Kolpasta
 • Kalkslam
 • Färg
 • Fisk
 • Latex
 • Matavfall
 • Sprängemissioner
 • Bentonit
 • Urea
 • Provtagningspump
 • Pumpstationer
 • Kommunal och industriell rening