NEMO-BH-Chokladpump_1

NEMO BH Chokladpump

Pumpen är lämplig för choklad och de flesta hygieniska driftsfall inom livsmedels- läkemedels- kosmetisk och bioteknisk industri. Särskilt lämpad för pumpning av viskösa medier som måste värmas eller kylas.

 

Kontakta oss

 

DEN ÄR LÄMPLIG DÄRFÖR ATT
den speciellt utformade mekaniska tätningen håller högsta hygieniska standard pumphus och stator är mantlade för kylning eller värmning
produkten pumpas skonsamt med jämnt flöde
pumpen är mycket driftsäker och bygger på en väl beprövad teknik
Denna pump har öppna, hygieniska bultlänkskopplingar, öppna pumphuspackningar, mixervingar på kopplingsstången och en värme-/kylmantel som täcker hela stator- samt pumphusarean. Alla ytor är finpolerade för att förhindra beläggning och för att underlätta rengöring.

FÖRDEL
Pumpen kan enkelt tas isär med hjälp av en snabbkoppling.

PUMPUTFÖRANDE
Pumpen kan erhållas med olika rotor-/statorgeometrier med flöden upp till 15 m3/h.

 • Kalkslurry
 • Slam
 • Avvattnat slam
 • Oljor
 • Mejeriprodukter
 • Juice
 • Ketchup
 • Yougurt
 • Choklad
 • Fruktpure
 • Polymerer
 • Stärkelse
 • Bestrykningssmet
 • Kolpasta
 • Kalkslam
 • Färg
 • Fisk
 • Latex
 • Matavfall
 • Sprängemissioner
 • Bentonit
 • Urea
 • Provtagningspump
 • Pumpstationer
 • Kommunal och industriell rening