Netzsch-M-Ovas_1

Netzsch M-Ovas

Användningsområden Nemo M-Ovas maceratorer reducerar fasta föremål och fibrer i råslam till små partiklar så att problemfri pumpning kan ske. Typiska användningsområden är: Avloppsreningsanläggningar Biogasanläggningar Avfallshantering i djurparker Anläggningar för organiskt avfall Slaktavfall Pappers- och cellulosaindustri Jordbruk Sockerindustri Läderindustri Rekreationsanläggningar.

 

Kontakta oss

 

FÖRDELAR
Kompakt utförande vid höga flöden Enkel och snabb demontering av skärhuvud och skäreggar Låg effekt vid höga flöden Integrerad avskiljningskammare med separata rengörings- och utloppsanslutningar Enkelt att avlägsna sedimenterat material på grund av lätt åtkomst Självinställande knivar ger optimal malning Axeltätning i form av fettsmord mekanisk tätning förhindrar produktläckage till lager Genom att komplettera M-Ovas maceratorer med Nemo excenterskruvpumpar för borttransport av det söndermalda materialet fås en komplett och effektiv slamhanteringsanläggning och en för pumparna skonsam hantering av materialet. På så sätt skyddas pumparna och tillgängligheten för anläggningen maximeras.

HUS
Huset tillverkas i galvaniserat eller syrafast stål och är försett med integrerad separator för rengöring och uppsamling av föremål. De sedimenterade föremålen kan enkelt plockas bort genom att rensluckan på maceratorn öppnas.

TÄCKLOCK
Skärenheten är integrerad i täcklocket. Locket kan mycket enkelt öppnas genom att evakuera gas­trycket som håller locket stängt. Därefter är det mycket enkelt att rengöra separatorn från föremål.

SKÄRENHET
Skäreggar av hårdmetall ger optimal prestanda med fjäderbelastade och självjusterande knivar. Ett svänghjul med skovlar ökar flödet genom maskinen 3 och minskar effektförbrukningen. Byte av skärhu­vud och knivar kan lätt göras utan att rörledningen behöver demonteras.

AXELTÄTNING
Effektiv axeltätning i form av en mekanisk tätning med tätningsringar av hårdmetall för maximal livs-1 längd. Tätningen är fettsmord (ingen vattenspol­ning) vilket förhindrar produktläckage in i lagret.

DRIVNING
En kuggväxelmotor med robust lagring används för drivning av maceratorn.

RAKT GENOMLOPP
Inlopp och utlopp ligger i samma nivå. Nemo´s macerator monteras direkt på en horisontell rörledning eller till en Nemopump med inloppet roterat 90°.

STYRNING
Kontrollsystemet är försett med en logikmodul för automatisk drift. Täcklocket övervakas av ett säkerhetsrelä. Om locket inte är stängt, så kan maceratorn inte starta. Maceratorn startas och stoppas med start- och stoppknapparna. Vid varje start ändras rotations­riktningen jämfört med föregående drivriktning. Maceratorn har också en lastavkänningsenhet. Om belastningen blir hög (t.ex på grund av igen­sättning) och uppgår till ca 90% av maximalt tillåten strömförbrukning, så ändras rotationsrikt­ningen så att maceratorn kan gå fritt. Vid fortsatt igensättning görs flera frikörningsförsök. Mace­ratorn är också försedd med ett överbelastningsskydd för motorn.

 • Kalkslurry
 • Slam
 • Avvattnat slam
 • Oljor
 • Mejeriprodukter
 • Juice
 • Ketchup
 • Yougurt
 • Choklad
 • Fruktpure
 • Polymerer
 • Stärkelse
 • Bestrykningssmet
 • Kolpasta
 • Kalkslam
 • Färg
 • Fisk
 • Latex
 • Matavfall
 • Sprängemissioner
 • Bentonit
 • Urea
 • Provtagningspump
 • Pumpstationer
 • Kommunal och industriell rening