NEMO-BF-SF_1

NEMO BF SF

Nemo excenterskruvpumpar modell BF och SF är förträngningspumpar avsedda för viskösa och slitande vätskor, eller vätskor som innehåller fasta partiklar. Kan användas för t. ex. torrslampumpning med TS – halter på upp till 35% där pumpmediet inte ger upphov till bryggbildning.

 

Kontakta oss

 

Båda pumpmodellerna ( BF och SF) har ett väl tilltaget rektangulärt inlopp och är försedd med inmatningsskruv för att underlätta produktinmatningen och förhindra produktrester att sedimentera i pumphuset och sätta igen inloppet till rotorn / statorn. Snäv inbyggnad av matarskruven förhindrar ”vallning” av viskösa pumpmedier. Dessutom når matarskruvens spets hela vägen in mot rotoröppningen, vilket förbättrar fyllningsgraden.

Pumparna är i det närmaste vibrationsfria. Pumpflödet regleras med varvtalet. En utbytbar kompressionskammare gör det möjligt att byta rotor utan att matarskruven behöver demonteras. Kompressionskammaren är en slitdetalj sammanbyggd med inmatningstråget och kan bytas utan att inmatningstråget samtidigt byts. Pumpmodellerna BF och SF kan enkelt förses med spolanslutningar och rejektutlopp.

UTFÖRANDE, MODELL BF RESPEKTIVE SF
Huvudskillnaden mellan pumpmodell BF och SF är följande:

BF-pumpen: saknar egna lager och kortkopplas till en motor och utnyttjar dennas lager. Detta ger Modell BFen mycket kompakt pumpenhet.
Modell SF: har lagerhus med drivaxel och ansluts till en fristående motor. Det enkla rullagret mot motorsidan och det dubbla rullagret mot tätningssidan ger pumpen en lång livslängd.

TILLÄGGSUTRUSTNING
Torrkörningsskydd av olika slag. Väljs beroende på driftsfall.
Rensluckor/Inspektionsluckor.
Livsmedelsanslutningar (SMS)
Extra diskuttag (CIP)
Efterställbar stator.

Pumparna i serie BF och SF kan erhållas med med fyra olika rotorgeometrier: Standard (S), multi (D), eller för- längd (L) geometri, eller D och L kombinerade, s.k. (P) geometri. Avgörande för valet av geometri är bl.a. flödes-/tryckförhållande, partikelstorlek, slitage och inbyggnadsmått.

STATOR
Vanligtvis är statorn tillverkad i ett syntetiskt material och invulkad i ett stålrör. Beroende på pumpmediet kan statorn erbjudas i ett flertal elastiska och oelastiska material. Statorn är koniskt skuren vid inloppet för att förhindra igensättning.

ROTOR
Rotorn utformas som en skruv. Vid starkt slitande vätskor kan rotorn beläggas med olika material för att erhålla en mycket slitstark yta. Vid extremt slitande vätskor är en rotor i keramik att föredra. Vid behov kan pumparna även erhållas i mycket korrosionsresistenta material, såsom Duplex, Hastelloy och Titan.

DRIVKNUTAR OCH KOPPLINGSSTÅNG
Drivknutarnas och kopplingsstångens uppgift är att överföra drivaxelns centriskt roterande rörelse till rotorns oscillerande och roterande rörelse. Flera utföranden finns. Vanligast är bultlänks- eller bågtandskoppling, samt korskoppling för de största pumparna.

Hela drivknuten på pumpens tätningssida kan demonteras, vilket innebär att en eventuell mekanisk tätning kan bytas utan att drivaxeln först måste pressas ut.

 • Kalkslurry
 • Slam
 • Avvattnat slam
 • Oljor
 • Mejeriprodukter
 • Juice
 • Ketchup
 • Yougurt
 • Choklad
 • Fruktpure
 • Polymerer
 • Stärkelse
 • Bestrykningssmet
 • Kolpasta
 • Kalkslam
 • Färg
 • Fisk
 • Latex
 • Matavfall
 • Sprängemissioner
 • Bentonit
 • Urea
 • Provtagningspump
 • Pumpstationer
 • Kommunal och industriell rening

>> Rättvik – Avvattnat slam