NEMO-B.Max_1
NEMO-B.Max_1
NEMO-B.Max_1

NEMO B.Max

NEMO® B.MaxTM sätter en ny nivå på blandningsutrustning av biosubstrat. Det är en vidareutveckling av Nemo excenterskruvpumpar med intagslåda och matarskruv. Nemo B.Max är speciellt anpassad för media såsom, rötrester, flytgödsel, processvatten, förbehandlat substrat, förbehandlat slaktavfall, förtjockat substrat, gödsel, ensilage och grödor.

 

Kontakta oss

 

FUNKTION
Pumpen är försedd med en stor, rektangulär intagslåda med en utbytbar kompressionskammare, vilket gör det möjligt att byta rotor utan att blandningsskruven behöver demonteras. Kompressionskammaren är en slitdetalj sammanbyggd med inmatningstråget och kan bytas utan att inmatningstråget samtidigt byts. Inloppet för vått material är riktat mot pumpriktningen, vilket ökar blandningsgraden ytterligare.

FÖRDELAR

 • Maximal homogenisering av substrat
 • Ökad gasproduktion
 • Kontinuerlig och lågpulserande transport oberoende av tryck och viskositet
 • Hög sug- och tryckkapacitet
 • Robust axeltätning
 • Låga investerings- och driftskostnader
 • Hög driftssäkerhet
 • Kalkslurry
 • Slam
 • Avvattnat slam
 • Oljor
 • Mejeriprodukter
 • Juice
 • Ketchup
 • Yougurt
 • Choklad
 • Fruktpure
 • Polymerer
 • Stärkelse
 • Bestrykningssmet
 • Kolpasta
 • Kalkslam
 • Färg
 • Fisk
 • Latex
 • Matavfall
 • Sprängemissioner
 • Bentonit
 • Urea
 • Provtagningspump
 • Pumpstationer
 • Kommunal och industriell rening