NEMO-BH-SH-SH_1
NEMO-BH-SH-SH_1

NEMO BH SH SH+

Nemo excenterskruvpumpar typ NM..SH resp. NM..BH är hygienutförda och 3A-förträngningspumpar avsedda för hantering av de flesta vätskor, med eller utan partiklar, inom främst livsmedels-, mejeri-och läkemedels-industrin och där höga krav ställs på renhet under pumpprocessen. Pumparna används med fördel överallt där höga allmänhygienska krav ställs vid processkörning.

 

Kontakta oss

 

UTFÖRANDE
Pumpen tillverkas i två utföranden, serie NM..SH med lagerbock och serie NM..BH kortkopplad direkt till elmotorn (se omstående sida). Konstruktionen är i övrigt lika för båda typerna. På begäran kan pumparna även levereras med CIP-anslutningar.

KOPPLINGSSTÅNG OCH DRIVKNUTAR
Kopplingsstångens uppgift är att överföra drivaxelns centriskt roterande rörelse till rotorns oscillerande. För att erhålla hög renhet i pumpen har drivknutarna gjorts som öppna bultlänkskopplingar utan tätningar (se vidstående bilder).

Kopplingsstången och övriga vätskeberörda ytor är polerade till Ra =< 0.8µ enligt DIN 11480, vilket även uppfyller 3Astandard. De rena ytorna förhindrar att bakterier och andra föroreningar får fäste vid CIP-rengöring.

AXELTÄTNING
Enkel mekanisk tätning enl. DIN 24960 levereras som standard, men dubbel mekanisk tätning i tandemutförande kan erhållas. Vätskeberörda metalldelar kan alternativt fås elektropolerade och elastomerer i livsmedelsgodkänd EP.

DRAGSTÄNGER
För att pumpen inte skall deformeras vid höga temperaturer, har dragstängerna gjorts korta och förbinder endast stator-/ rotorpaketet med tryckanslutningen och pumphuset i statoränden.

ANSLUTNINGAR
Anslutningarna kan fås i olika livsmedelsstandarder, t.ex med mejerigänga enl. DIN 11851, Tri-Clamp enl.ISO 2852, SMS, eller andra standarder som DIN 32676, DIN 11864 etc.

Anslutningarna kan fås placerade i ett flertal olika riktningar. Tryckanslutningen kan alternativt fås i koniskt utförande.

Pumparna kan fås med tre olika stator-/rotorgeometrier; standard (S)-, multi (D)-förlängd (L) geometri, eller L och D kombinerade, s k (P) geometri.

Avgörande för valet av geometri är bl.a. flödes-/tryckförhållande, partikelstorlek, slitage och inbyggnadsmått. Dessa faktorer måste vägas mot varandra vid val av korrekt geometri, men generellt gäller följande:

S-geometrin är lämplig då vätskor skall pumpas vid förhållandevis höga tryck, eller då pumpmediet är slitande, eller bemängt med stora partiklar.

D-geometrin ger 50 % högre flöde/varv, jämfört med S- geometrin och möjliggör kortare inbyggnad vid pumpning av vätskor upp till medelhöga tryck.

L-geometrin ger 100 % högre flöde/varv, jämfört med S- geometrin och är lämplig vid pumpning av måttligt slitande medier vid låga tryck.

P-geometrin ger 200% högre flöde/varv, jämfört med S- geometrin och används i övrigt som L.

STATOR OCH ROTOR
Statorn tillverkas i ett syntetiskt livsmedelsgodkänt material invulkad i ett stålrör, vilket alternativt kan fås i rostfritt utförande motsvarande SS 2333. Statorn är koniskt skuren vid inloppet för att förhindra igensättning.

Rotorn utformas som en skruv och tillverkas i finpolerat syrafast stål motsvarande SS 2343.

ROTATIONSRIKTNING
Pumparna kan köras i båda rotationsriktningarna i alla skeden av processen med högsta utlagda tryck.

 • Kalkslurry
 • Slam
 • Avvattnat slam
 • Oljor
 • Mejeriprodukter
 • Juice
 • Ketchup
 • Yougurt
 • Choklad
 • Fruktpure
 • Polymerer
 • Stärkelse
 • Bestrykningssmet
 • Kolpasta
 • Kalkslam
 • Färg
 • Fisk
 • Latex
 • Matavfall
 • Sprängemissioner
 • Bentonit
 • Urea
 • Provtagningspump
 • Pumpstationer
 • Kommunal och industriell rening