Kolvpumpar_2
Kolvpumpar_2

Kolvpumpar

Hammelmanns högtryckspumpar är av industrikvalitet, med det menas att de är designade för att arbeta problemfritt dygnet runt under lång tid mellan servicetillfällena.

Pumparna är konstruerade för att kontinuerligt arbeta med maximal prestande i olika flöden och arbetstryck.

Pumparna finns i många olika alternativ i effektområdena 20 kW till 1100 kW.

Högtryckspumpar - Hammelmanns hemsida

Arbetstryck: Upp till 3500 bar

Effekt: upp till 1100 kW

Spolpumpar med flödet upp till 605 lit/min

Hammelmann - Spolpumpar

 

Kontakta oss