Lutz-SET-5-conc-acids-and-alkalis_1

Lutz SET 5 conc acids and alkalis

Pumpset speciellt för hantering av koncentrerade syror och alkalier. Pumpröret i PVDF gör att pumpen klarar av vätskor så som klorsyra, kromsyra, svavelsyra, salpetersyra, fluorvätesyra och natriumhypoklorit.

Pumpsetet består av motor MA II 3 eller MA II 5, pumprör i PVDF med axel i Hastelloy C, 2,5 meter kemikalieslang 3/4″, slanganslutningar, pistolmunstycke i PVDF, slangklämmor och fatadapter i PP.

 

Kontakta oss

 

Med motor MA II 3

Denisitet: Max. 1,6 kg/dm3
Viskositet: Max. 500 mPas
Flöde: Max. 75 l/min
Flöde: Max. 45 l/min med munstyce
Uppfordringshöjd: Max. 16 mvp
Temperatur: Max. 100˚C

Med motor MA II 5

Densitet: Max. 1,8 kg/dm3
Viskositet: Max. 800 mPas
Flöde: Max. 80 l/min
Flöde: Max. 50 l/min med munstycke
Uppfordringshöjd: Max. 17 mvp
Temperatur: Max. 100˚C

  • Vatten
  • Färg
  • Mjölk
  • Livsmedel
  • Läkemedel
  • Bensin
  • Diesel
  • Olja
  • Juice