Sandpiper-serie-HDB_1

Sandpiper serie HDB

Sandpiper tryckluftsdriven membranpump HDB.

För tunna eller viskösa vätskor eller vätskor som innehåller partiklar eller slurry. För pumpning av brandfarliga vätskor och pumpning i brandfarlig miljö. Ventilhuset kan fås med sidomontage, vilket kan erfordras vid pumpning av vätska med gasinnehåll.

 

Kontakta oss

 

UFÖRANDE
Pumpen är en tryckluftsdriven dubbelverkande membranpump. Två flexibla membran är sammanbundna med en gemensam axel och genom att tryckluften växelvis släpps in bakom membranen åstadkommes en fram- och återgående rörelse. En luftfördelarventil fördelar tryckluften till de båda membrankamrarna. Denna ventil styrs pneumatiskt av en pilotventil som i sin tur påverkas av membranens fram- och återgående rörelser. Luftventilsystemet är lätt åtkomligt utifrån, vilket möjliggör snabb och bekväm service utan att vätskeberörda delar behöver demonteras. Pumpen är självsugande och skadas inte om den
arbetar utan vätska.

LUFTVENTILSYSTEM

 • Ventilsystemet är åtkomligt från pumpens utsida. Inspektion, reparation eller komplett utbyte görs på några minuter utan demontering av pumpen.
 • Systemet består av ett fåtal delar, vilket minimerar risken för driftavbrott, ger mindre möjlighet till felmontage för driftavbrott och minskar behovet av
  reservdelar.
 • Lätt utbytbart. Två modulenheter – en luftfördelarventil och en pilotventil – avlägsnas genom att fyra skruvar lossas.

MATERIAL

 • Vätskeberörda delar: Aluminium, Gjutjärn, Syrafast stål eller Alloy C
 • Ej vätskeberörda delar: AluminiumTilläggsutrustning:
 • Filter & regulator
 • Pulsationsdämpare
 • Styrutrustning

MEMBRAN
Membranen, som tillverkas med en cord i mitten för att klara krävande driftsfall, fasthålles i periferin av kammarhalvornas flänsar och i centrum med två stödplattor. Pumpen finns även i ett utförande med dubbla membran, teflon över neoprenfår pumpa mot stängd ventil och startar åter då ventilen öppnas.

VENTILER
De två in- och utloppsventilerna är av kultyp och styrs av pumpmediet. Beroende på den pumpade vätskan kan ventilhuset topp- eller bottenmonteras.

REGLERING
Pumpen regleras med en ventil på tryckluftsinloppet. Reglerområdet sträcker sig från några l/min till pumpens maximala flöde. Start och stopp kan ske med ventil på tryckluftnätet eller ventil på det pumpade mediets trycksida. Pumpen stannar automatiskt då den får pumpa mot stängd ventil och startar åter då ventilen öppnas.

 • Färg
 • Lösningsmedel
 • Bindemedel
 • Lim & Härdare
 • Spillolja
 • Lossning av kemikalier från IBC-container till lagertank
 • Tömma invallningar på regnvatten eller kemikalier
 • Fylla/tömma växellådor på olja
 • Brandfarliga vätskor
 • Formalin
 • Fenol
 • Styren